Pazarlamanın Pi Sayısı Nedir?

Pazarlamanın Pi Sayısı Nedir?

Pazarlamanın Pi Sayısı

Matematiğin belki de en popüler sayılarından biridir Pi sayısı. Yunanca “çember” kelimesinin ilk harfi  ile sembolize edilmesi de ününe ün katmıştır. Peki Pi sayısı nedir? Bir dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilen sabit sayıdır. Yani elinize aldığınız herhangi bir dairenin çevresini ve çapını ölçüp bölme işlemini yaptığınızda karşınıza hep aynı sayı çıkar: 3.14.

İNOVASYON: FAYDALI YARATICILIK
Son zamanlarda iş hayatına girmiş popüler bir kelime var: İnovasyon. Bu kelimeyi bazen yaratıcılık bazen de yenilik olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamalar birbirine yakın anlamlarda olsalar bile ikisi de inovasyonu tam açıklayamıyor. İnovasyonun; yaratıcılıktan, yenilikten, icattan ayrılan yönü, ortaya çıkardığınız yeniliğin ürüne, hizmete, sürece, kişilere bir katma değer yaratması, kurumunuza ticari başarı, yani kâr getirmesidir. İnovasyonun tanımı budur. Artık günümüzde sadece yaratıcı olmak, yenilikler yapmak yetmiyor. Bunu faydalı yaratıcılığa yani ticari başarıya çevirmek ve bir katma değer yaratmak gerekiyor. İşte bu noktada inovasyon ortaya çıkıyor.

PAZARLAMA: 4P
Pazarlamanın da 4P denilen çok popüler bir tanımı vardır. 4P’nin açılımı product, price, place, promotion’dır. Pazarlamayı açıklarken bu tanımdan yararlanırız. Farklı stratejiler belirlerken onu kullanırız. Pazarlama karmasını, 4P olarak tarif etmemiz, hem akılda kalıcı olur hem de olayın anlaşılmasını kolaylaştırır. 4P bugüne kadar bizlere birçok düşünce şekli getirdi. Ancak zamanla rekabetin artması, ürünler arasındaki farkların azalması, kârların düşmesi ve ürün patlamasının yaşanmasıyla beraber pazarlamayı sadece 4P ile tanımlamak yetersiz kaldı. Günümüzde daha da zorlaşmış olan işleri halledebilmek için bazen pazarlama karmalarına ”farklı P’ler” ekliyoruz. Örneğin, insan faktörünü hatırlamak için 4P’ye personality sözcüğünü ekleyerek 5P yapıyoruz. Bazen pazarlamanın bir süreç olduğunu kabul ederek bir işlem ifadesi olan process’i ekliyoruz. Ambalajın önemini vurgulamak için packaging’i ekliyoruz. Bugün pazarlama kavramına philosophy, public relation gibi sürekli yeni P’ler ekleyerek tanımı derinleştiriyor, karşımıza çıkan sorunları aşmak için kullanıyoruz. Önceleri 4P ile açıkladığımız pazarlama karmasını, şimdi sonsuz P’ler ile açıklayabiliyoruz. Gelecekte ise Pi sayısı ile açıklayacağız.

GELECEĞİN PAZARLAMASI; sonsuz P ve imaj
Yaptığınız aksiyonun değeri, karşı taraf üzerinde yarattığı etki kadardır. Sizin ne yaptığınızdan daha önemli olan şey, karşı tarafın ne anladığıdır. Pazarlamanın, dün 4P ile başlayan macerasının, bugün sonsuz P’ler ile devam ettiğini, yarın ise Pi sayısı olacağını belirttik. Peki, pazarlamanın Pi sayısı ne demektir? Çok kısa bir tanımla, sonsuz P ve image demektir. Yani sonsuz P’leri kullanarak elde ettiğiniz olumlu imajdır. Sizin rekabette fark yaratmanızı sağlayacak olan şey, aldığınız aksiyonların sonunda oluşturacağınız imaj olacaktır. Aksiyonlar ancak karşı tarafta olumlu bir algı değişikliğine neden olursa anlam kazanır.

ALGIYI DEĞİŞTİRMEDİNİZ SÜRECE YAPTIKLARINIZ BOŞLUKTA ASILI KALIR…

UNUTMAYIN; İlk algılama değişimi şirket çalışanlarında başlar… Kurumsal imaj, firmanızın her şeyidir. Bu imaj, sizin hedef kitleniz üzerinde oluşturduğunuz toplam etkiye bağlıdır. Kurumsal imajınız, öncelikle firmanızda çalışanların gözünde başlar ve bu etki ürünün ulaştığı son kullanıcıya kadar yansıyan bir zincir oluşturur. Kısadan hisse; çalışanların, müşterilerin algılamasını yaptıklarınızla olumlu etkilerseniz, sonuçta ortaya hedeflediğiniz imajınız çıkar.
Yukarıda sözü edilen yaratıcılık-inovasyon ilişkisi, burada da karşımıza çıkıyor. Günümüzde yaratıcılık tek başına farklı olmaya yetmiyor. Asıl başarı, bunu faydalı yaratıcılığa çevirmek yani ortaya inovasyon çıkarmaktır.

Pazarlamada fark yaratmak için gereken şey de aksiyonların imajınızı etkilemesi, sonucun olumlu yönde değişmesidir. Eğer aldığınız aksiyonlar imajı olumlu etkilemezse elde ettiğiniz her şeyin maliyeti çok yüksek olacaktır. Bu da pazarlamanın son zamanlardaki tartışılan en hassas yönüdür.
Gelecekte başarıyı devam ettirmek için, sonuç odaklı (imajı etkilemek) bu bakış açısını kurumunuza davranış kültürü olarak yansıtmalısınız. Bu da pazarlama karmasına Pi sayısı ile bakmakla mümkün olur.
Hatırlayın; matematiğin Pi sayısı için bir dairenin çevresinin çapına bölümü hep aynı sabit sayıyı veriyordu; 3.14, pazarlamanın Pi sayısı ise kullandığınız pazarlama karmasının P’leriyle elde ettiğiniz olumlu imaj aynı sabit sayıyı verecektir; başarı.
Siz; çalışanınız, ürününüz ya da müşteriniz için çok şey yapmış olabilirsiniz. Ancak hak ettiğiniz değeri bulamadığınızı düşünüyorsanız, pazarlamanın Pi sayısı evresine geçme zamanınızın geldiğini hatırlatmak istiyorum. Sonsuz P ve imaj, pazarlamanın Pi sayısı, yarınınızın düşünce ve davranış kültürü olacaktır.

Leave a Comment